badania dodatkowe

 

  • wykonujemy opinie (badania) dla potrzeb komisji lekarskich ZUS, KRUS, zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności itp.