badania na broń

  • osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  • osób posiadających pozwolenie na broń
  • licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego
  • kandydatów na komorników sądowych, kuratorów, syndyków
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (osoby sprzedające broń, amunicję)
  • osób ubiegających się do wydania licencji detektywa
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (np. strzałowych)
  • osób wykonujących pracę w warunkach stresu, szkodliwych i uciążliwych, zajmujących stanowiska kierownicze