badania kierowców (PSYCHOTESTY)

 • Kierowców zawodowych - wstępne i okresowe
 • kandydatów na kat.  A1, C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E oraz pozostałe kategorie, wg wskazań lekarskich
 • taksówkarzy
 • instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów kierowców pojazdów uprzywilejowanych (policja, straż, pogotowie itp.)
 • kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
 • kierowców, którzy byli uczestnikami i sprawcami wypadków drogowych (skierowanych przez starostę)
 • kierowców, którzy prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości
 • kierowców którzy przekroczyli 24 punkty karne
 • kierowców za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków
 • osoba starająca się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami
 • kierujący tramwajem
 • kierowców pojazdów służbowych  kat. B

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie w  dn. 20. 07. 2014 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U.2014 poz. 937) ustawowa cena badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł.